Aktualności

Wasze strony

Nowe dotacje dla firm!

 

Już we wrześniu i październiku ruszają dwa nabory na dotacje dla firm z sektora MŚP. Nabór wniosków organizuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

 

  1. We wrześniu 2013 roku prowadzony będzie nabór w ramach działania 1.1.D2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych.

 

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują  inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

-utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

-rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,

-dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych usług lub produktów lub,

-zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/świadczenia usług w istniejącym przedsiębiorstwie;

O wsparcie w ramach Schematu 1.1.D2 mogą ubiegać się MŚP oraz przedsiębiorstwa inne niż MŚP, mające status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na obszarach uzdrowiska województwa dolnośląskiego, utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i  przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujące warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 

·         Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:

do  60% wydatków kwalifikowalnych - dla małych i mikroprzedsiębiorstw,

do  50% wydatków kwalifikowalnych - dla średnich przedsiębiorstw,

 

Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych: do 50% wydatków kwalifikowalnych – wyłącznie dla MŚP;

 

  1. 2.      W październiku 2013 roku prowadzony będzie nabór w ramach działania 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.

 

Działanie dotyczy inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

 

Poziom dofinansowania:

Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:  do 60 % wydatków kwalifikowalnych

 

Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych:  do 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Wróć

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego